Charakteristika:

 • výcvikový kurz s intenzivní výukou; polovinu času kurzu je praktický nácvik porady a zpětná vazba

Určeno pro:

 • manažery všech úrovní v počtu 10 až 12

Cíl:

 • inspirovat vedoucí porad, jak lze lépe a efektivněji připravit a vést porady
 • zdokonalit schopnosti komunikovat, koordinovat, vést, analyzovat a rozhodovat

Délka:

 • 7 hodin s nácvikem

Obsah:

 • svolávání a jejich účel
 • typy porad
 • příprava vedení porady
 • zásady efektivního vedení porad
 • role účastníků porad
 • nácvik metod a technik efektivního vedení porad
 • nejčastější nedostatky

Efekt pro firmu:

Přínos tohoto tématu lze spatřovat podle ohlasů v následujícím:

 1. identifikace a prevence problémů a konfliktů na pracovišti,
 2. úspora času a nákladů jak vedoucího porady, tak účastníků porady,
 3. zadání úkolů, jejich evidence a kontrola
 4. odejít z porady s dobrým pocitem znamená vyšší motivaci a loajalitu