BESEDY O NOVÉ KNIZE

Život v ulicích 2020 • Průvodce českou kulturou      Life in the Streets 2020 • Czech Culture Guide 

Kniha není jen o prvním období pandemie. Je vícežánrová a nadčasová; spojuje pohledy na kulturu, dávnou i nedávnou historii. Odborníci její obsah charakterizovali dvěma osami: Reálie – Cestování a Umění – Street fotografie. Jedná se o výpravnou publikaci s 270 fotografiemi na 240 stranách.

Autor bude pokračovat s besedami na podzim 2024 v dalších místech v ČR.

20. 4. 2023Představení a křest knihy v Knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 1, BRNO
13. 5. 2023Veletrh Svět knihy 2023, Profesní fórum, Výstaviště Praha Holešovice, PRAHA 7
24. 10. 2023Knihovna Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 999 (Obřadní síň)
27. 10. 2023Spolek rožnovských žen,  ul. 1. Máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm
6. 11. 2023Klub za starou Prahu (na konci Karlova mostu) Mostecká 1, PRAHA 1
9. 11. 2023MAITREA inspirace srdcem, s.r.o. Týnská ulička 6, Praha 1
15. 11. 2023Knihovna města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové
21. 11. 2023Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám 50, Litomyšl
30. 11. 2023Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Jindřichův Hradec

21. 2. 2024

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, Jihlava
27. 2. 2024Krajská knihovna Pardubice, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice
29. 2. 2024Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, Adamov
5. 3. 2024Obecní knihovna Kanice, Kanice, okres Brno-venkov
12. 3 2024Knihovna města Olomouce, Náměstí republiky 1, Olomouc

Na informace o besedách se můžete podívat na odkazech:

Knihu si můžete prohlédnout a zakoupit v knihkupectvích po celé ČR, například také na KOSMAS

Ohlasy ke knize, které napsali účastníci besed najdete na stránce Kniha v záložce Ohlasy

Na této stránce jsou pouze předem vyhlášené otevřené kurzy.  Kurzy ve firmách neuvádíme.

Praktické dovednosti komunikace a asertivita

Termín: 2. - 3. 6. 2025

Místo konání: BEA Centrum, Olomouc

Kurz je určen manažerům, personalistům, pracovníkům firem na všech úrovních. Je určen těm, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti při jednání s druhými lidmi.

Cílem kurzu je zlepšit komunikační dovednosti účastníků, jejich schopnost naslouchat, asertivně se prosadit a umět poskytovat zpětnou vazbu spolupracovníkům. V řadě cvičení, příkladů a modelových nácviků objeví účastníci nejlepší postupy řešení pro různé situace v mezilidských vztazích

Obsah kurzu:

Komunikace

 • Porozumění a vnímání. Proč si nerozumíme?
 • Předávání informací. Jak "to" druhému říci, aby mi rozuměl?
 • Proč nedokážeme druhého "slyšet"?
 • Základní chyby v komunikaci a jak se jich vyvarovat
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Zvládání kritiky v komunikaci

Asertivita

 • Asertivní jednání
 • Způsoby chování a jeho vliv na komunikaci
 • Asertivní techniky
 • Praktické nácviky modelových situací

Odborný garant: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Bližší informace: Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231, kvapilova@csq.cz

Efektivní vedení auditu - EVA

Termín: 16. — 17. 9. 2024

Místo konání: BEA Centrum, Olomouc

Komu je kurz určen?

Zadavatelům auditu, manažerům kvality, auditorům systému managementu, kteří si potřebují zdokonalit požadované dovednosti k efektivnímu průběhu auditu v návaznosti na nové záměry a účinky norem (ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011)

Co Vám kurz přinese?

Kurz Vám pomůže zlepšit soft dovednosti a další vybrané oblasti odborné způsobilosti a uvědomit si přínosy vyplývající ze systémového myšlení. Dozvíte se, co lze oboustranně udělat, aby audit neselhal a byl přínosem pro organizaci a její vrcholové manažery.

Požadavky na vzdělání a praxi

Zkušenosti s auditem jako manažer nebo auditor, základní znalost normy ČSN EN ISO 9001:2016

Obsah kurzu:

Nový přístup ve vedení firem a v auditování QMS

 • Dovednosti a role externích a interních auditorů
 • Soft aspekty
 • Přístup v návaznosti na nové znění a záměry norem ISO/IEC 17021-3 a ISO 19011 z hlediska propojení soft a hard aspektů
 • Přípravné činnosti k auditu
 • Firemní kultura, kultura kvality a audit
 • Jak povzbudit ke spolupráci, jednání o cílech, programu auditů

Provádění činností při auditu

 • Jak vytvořit a udržet vztah s osobami při auditu – vztah mezi auditorem a auditovanými
 • Metody získávání dat, především pozorování a rozhovor a jak dojít k závěrům
 • Inspirace k vybraným manažerským dovednostem, aby se auditor a manažer při auditu stali partnery a aby spolu mohli hovořit o kontextu organizace, leadershipu a dalších oblastech
 • Kdo a jak vede rozhovor
 • Rozhovor bez předložené dokumentace v neznámém prostředí
 • Jak tvořit a klást efektivní otázky, aby si obě strany rozuměly
 • Jak seznámit auditované se závěry z auditu.

Odborný garant: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Bližší informace: Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231, kvapilova@csq.cz

Řešení konfliktů a konfliktní lidé při auditu

Termín: 2. - 3. 12. 2024

Místo konání: BEA Centrum Olomouc

Kurz je určen všem osobám při auditu (auditorům nebo auditovaným), kteří mají zájem si rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti zvládání konfliktních situací při auditu.

Dvoudenní kurz je zaměřený na zvládání konfliktních situací pro externí i interní auditory podle požadavků nových norem (ISO 17021-3, ISO 19011, ČSN ISO 9001:2016). Kurz přináší informace a praktické návody jak přiměřeně komunikovat při auditu a také přináší možnost rozšířit si schopnosti řešit konfliktní situace. Auditoři získají srozumitelnou formou nástroje, jak lépe zvládat ve své pozici situace s různými typy klientů.

Obsah kurzu:

 • Jak na lidi působí auditor a jak je vnímán ve firmě
 • Vznik konfliktu a jeho projevy
 • Styly řešení konfliktů
 • Chování při konfliktech
 • Jak reagovat na agresivitu a kritiku
 • Pravidla pro řešení konfliktu a efektivní řešení konfliktních situací

Témata, která budou součástí praktického nácviku:

 • Řešení konkrétních situací z praxe přítomných auditorů a jejich efektivní zvládání
 • Kdy je postavení auditora konfliktní
 • Jak zvládnout v konfliktu emoce
 • Prevence konfliktu
 • Jak se na očekávaný konflikt připravit

Odborný garant: Ing. Petr Cizner, Ph.D., Svatava Maňasová

Bližší informace: Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231, kvapilova@csq.cz