Další interní firemní kurzy

 • Týmová práce I. – týmové řešení problémů
 • Týmová práce II. – vedení týmů, řízení projektů
 • Facilitační dovednosti a moderování konfliktů
 • Zpětná vazba a řešení konfliktů při auditu
 • Sebepoznání a sebemotivace manažera
 • Neustálé zlepšování (KAIZEN)
 • Role mistra – efektivní mistr
 • Koučování a osobní rozvoj
 • Informační systémy
 • Time management
 • Komunikace po telefonu
 • Obchodní dovednosti
 • Prodej po telefonu
 • Strategie firmy
 • Vyjednávání
 • Marketing

Vypracování nabídky na interní firemní kurzy:

 • kurzy je možno nabídnout v rozsahu, v jakém je na těchto stránkách uveden nebo v podobě na sebe navazujících témat jako vzdělávací program
 • obraťte se na nás mailem, telefonicky nebo poštou
 • nabídky zašleme poté, co se s Vámi telefonicky nebo osobně domluvíme
 • každý kurz Vám může být nabídnut na požádání formou písemné specifikace vytvořené pro Vaše konkrétní podmínky

Publikace ke kurzům - tvorba

Ke každému tématu, po upřesnění se zadavatelem a podle složení skupiny, připravujeme a tiskneme pro účastníky kurzů specifické materiály. Ucelené texty k výuce obvykle obsahují podle tématu a cíle kurzu: obecná doporučení a principy, postupy a praktické rady, upozornění na co si dát pozor, přehledové tabulky a seznam literatury. Obsah a grafický vzhled průběžně vyvíjíme. Oproti ukázce může dojít ke změně.

Publikace ke dvoudennímu výcvikovému kurzu - ukázka