Určeno pro:

 • všechny zaměstnance, kteří jsou vystaveni rizikům, plynoucím z konfliktních situací na pracovišti nebo v osobním životě

Cíl:

 • zdokonalení schopnosti orientace v situaci, která je náročná na prožívání, koncentraci a správnost rozhodnutí
 • uvědomit si základní principy vzniku konfliktů a možnosti jejich zvládání v interpersonálních vztazích
 • rozšíření repertoáru kom. dovedností

Délka:

 • 7 hodin s možností sebepoznání a skupinovým cvičením

Délka:

 • 4 -7 hodin (předcházel-li výcvik komunikace)

Obsah:

 • co je konflikt, jeho příčiny
 • bariéry v konfliktních situacích
 • proč je konflikt užitečný
 • přístupy k řešení konfliktů
 • postupy při řešení konfliktních situací
 • možnosti a styly řešení konfliktů
 • techniky zvládání konfliktů
 • osobnostní typy v konfliktech

Efekt pro firmu:

 • efektivnější řešení problémových a konfliktních situací
 • lepší spolupráce mezi jednotlivci a pracovními týmy
 • menší napětí a stres
 • rozvoj samostatnosti v hledání nových řešení s vnitřními a vnějšími klienty
 • urychlení komunikačně náročných činností a dosažení měřitelných výsledků práce
Zvládání konfliktu