Praxe lektorů

Cizner Consulting® v návaznosti na poradenskou a lektorskou činnost od r. 1997 spolupracuje s 10 lektory a konzultanty. Tito lektoři mají zkušenosti z praxe a z poradenské činnosti z následujících oborů: strojírenství, chemie, dopravy, automobilového průmyslu, vedení certifikované laboratoře, zemědělství, potravinářství, stavebnictví a projektování, mezinárodního a vnitřního obchodu, umění, cestovního ruchu, státní správy, školství, výzkumu a personalistiky. Lektoři a konzultanti mají široké zkušenosti v poradenské činnosti, koučování nebo ve vzdělávání z mnoha českých i mezinárodních organizací.

Vzdělání a kvalifikace lektorů

Vzdělání lektorů je z následujících oborů: strojírenství (materiálové inženýrství, zlepšování procesů), chemie, stavební výroba a projektování, ochrana přírodního prostředí, zemědělství, právo, ekonomika, management, marketing, kvalita, statistika, vzdělávání dospělých a psychologie.

Ing. Petr Cizner, Ph.D. je certifikovaný trenér (kouč), konzultant, auditor, fotograf.

Pracoval ve výrobě, ve službách, ve školství, ve výzkumu, mezinárodním obchodě, ve vzdělávání dospělých, v organizačním a manažerském poradenství. Profesionálně se věnuje koučování, poradenství a výcvikům všech úrovních zaměstnanců v organizacích od roku 1996. 

Vysokoškolské vzdělání získal na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Praze, na Londýnské univerzitě, na Mendelově univerzitě v Brně a Pražské psychoterapeutické fakultě.

Absolvoval intenzivní certifikované výcviky:

  • Na Institutu pro personalistiku a rozvoj v Londýně IPD/CIPD "Certificate in Training and Development"
  • Pod záštitou British Know How Fundu program "Trénink trenérů managementu" zakončený v ATKM certifikátem Vedoucí trenér (45 dní)
  • Průvodce cestovního ruchu pod patronací CK Čedok - získání a periodické aktualizace této kvalifikace v průběhu 10 let
  • Na Pražské vysoké škole psychosociálních studií "Dynamický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii" akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (50 dní)
  • Další nejméně 5 denní certifikované výcviky: Lektorské dovednosti od TMI v Dánsku, výcvik IRCA 9001:2015 Auditor/Lead Auditor u NQA, Základy pedagogiky vysoké školy, Práce s kamerou (kameraman Václav Filip), Sociálně psychologický výcvik, Psychografie, Voice dialog.

Dnes již po 40 letech, na profesionální úrovni, se věnuje dokumentární a výtvarné fotografii. O praxi a vzdělání v této oblasti viz O autorovi fotografií na stránce Kniha.