Určeno pro:

 • všechny pracovníky
 • manažery na všech úrovních

Cíl:

 • poznat bariéry a překážky v komunikaci
 • rozšíření repertoáru kom. dovedností
 • zdokonalení schopnosti ovládat své prožitky a chování
 • zdokonalení schopnosti jednat, vést a řídit lidi

Délka:

 • 7 hodin s nácvikem, doporučujeme pokračovat výcvikem asertivní komunikace

Obsah

 • komunikace základní manažerská dovednost; nejčastější příčina nedorozumění a zdroj napětí
 • přenos, příjem a vnímání informací
 • verbální a neverbální komunikace
 • bariéry v komunikaci a ve vnímání
 • chyby v komunikaci
 • naslouchání
 • kladení otázek
 • neverbální komunikace a její význam pro identifikaci postojů partnera

Efekt pro firmu:

 • zlepšení informovanosti, předcházení nedostatkům v komunikaci
 • méně krizových situací a stresu
 • pronikavé zlepšení akceschopnosti a klimatu na pracovišti
 • vyšší efektivita a produktivita práce
Vnímání a komunikace