Určeno pro:

 • všechny pracovníky
 • manažery na všech úrovních

Cíl:

 • seznámení s principy a zásadami asertivní komunikace
 • nácvik klíčových dovedností asertivity
 • prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti
 • posílit osobní image
 • pozitivní myšlení a zdravé sebeprosazení
 • seznámit s asertivními právy a technikami, umožňujícími zvládání obtížných situací v pracovním i soukromém životě.

Délka:

 • 7 hodin s intenzívním nácvikem, dopo-ručujeme navázat kurzem zvládání konfliktů

Obsah:

 • asertivita jako součást efektivní komunikace, principy a pravidla
 • základní typy chování, nejčastější komunikační hry a reakce na ně
 • asertivní práva a povinnosti
 • asertivita, agresivita, manipulace, pasivita a jejich důsledky na mezilidské vztahy
 • ef. komunikace a její projevy
 • výklad a procvičování typů asertivních technik, využití asertivity na pracovišti
 • dávání a přijímání kritiky a pochvaly

Efekt pro firmu:

 • lepší mezilidské vztahy a klima na pracovišti
 • přesnější a pružnější řešení problémů
 • menší nemocnost a fluktuace
 • vyšší výkon firmy jako celku
Asertivní komunikace