Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Název kurzu: PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Určeno pro:

 • pracovníky marketingu a prodeje, obchodním zástupcům, lektorům a školitelům, manažerům, kteří potřebují prezentovat sebe, firmu nebo produkty

Cíl:

 • uvědomit si, co vnímají druzí a jaké jsou předpoklady přesvědčivé prezentace
 • zvýšit otevřenost a schopnost sebereflexe
 • lépe zvládnout trému a zdokonalit schopnost vystupovat na veřejnosti

Délka:

 • 7 hodin s nácvikem a zpětnou vazbou ke každému prezentujícímu

Obsah:

 • příprava na prezentaci
 • vytvoření obsahu a struktury prezentace
 • základy rétoriky a komunikace
 • zvládání trémy
 • výcvik v konkrétních zadáních
 • verbální a neverbální část prezentace
 • jak mít co nejlepší image
 • jak zahájit, navázat kontakt s posluchači
 • výběr a používání vhodných pomůcek pro prezentaci, chyby při jejich používání
 • řečnické zlozvyky
 • ukočení prezentace a vedení diskuse
 • otázky z publika a jejich zvládání

Efekt pro firmu:

 • přesvědčivé podání myšlenek a pocitů prezentujícího vede k přenosu, na základě nehož se druhý člověk rozhoduje koupit, spolupracovat atd.
 • přijetí změn ve firmě, zvýšení obratu aj.

Kurzy ve firmách

Rozsah kurzů je možno přizpůsobit
dle požadavků klienta.

 
© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.