Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Název kurzu: MANAŽERSKÝ VÝCVIK V PŘÍRODĚ

Určeno pro:

 • určeno pro všechny pracovníky, kteří jsou členy týmu
 • manažery na všech úrovních

Charakteristika:

 • kurz procvičuje fyzicky nenáročným způsobem dovednosti získané výcvikem v manažerských kurzech
 • prožitím společných zážitků účastníků se získávají a upevňují týmové hodnoty

Cíl:

 • poznat bariéry a překážky v komunikaci
 • zdokonalení schopnosti zvládat své myšlenky, emoce a chování a přispět ke zdokonalení schopnosti jednat, vést a řídit lidi v pracovní skupině

Délka:

 • 2,5 dne v rozsahu 22 výukových hodin hry a občas teorie, diskuse a zpětné vazby

Obsah:

 • připomenutí dovedností v jejich funkčních souvislostech např.: komunikace, stanovení cíle, plánování, vedení lidí, delegování, motivace, řešení problémů
 • poznání a rozvoj schopností požadovaných pro výkon dané profese, zejména sebedůvěry, odvahy, ochoty přijímat rizika a zodpovědnost
 • poznání bariér a neefektivních přístupů, aniž by se účastníci ztrapnili před druhými je to jen hra
 • důsledné poskytování zpětné vazby s cílem uvědomit si, co proběhlo ve skupině a co si z toho můžeme odnést

Efekt pro firmu:

 • výrazné zlepšení akceschopnosti jednotlivců i pracovních skupin
 • výzva ke změně způsobu komunikace a přijetí organizačních změn
 • vyšší efektivita a produktivita práce

Kurzy ve firmách

Rozsah kurzů je možno přizpůsobit
dle požadavků klienta.

 
© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.