Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Název kurzu: MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
PRO VRCHOLOVÉ MANAŽERY

Určeno pro:

 • vrcholové manažery v počtu 8 až 12

Cíl:

 • rozvíjet manažerské dovednosti tak, aby byly relevantní pro rozhodující faktory rozvoje firmy
 • osvojit si postup k řešení nejednoznačných problémů (aby manažer nebyl v žádné situaci bezradný)
 • vědět lépe, jak vystupovat před větším publikem
 • identifikovat potřeby rozvoje své nebo podřízeného manažera za účelem zvládat náročnější úkoly

Délka:

 • 70 hodin s nácvikem

Obsah:

 • obsah práce manažera, manažerské kompetence, komunikace, organizace a řízení práce, autorita vedoucího, vedení a řízení lidí, motivace
 • zvládání konfliktů, řešení problémů, stížnosti, asertivita jednání v obtížných situacích, zpětná vazba a koučování, zácvik a výcvik podřízených
 • prezentační dovednosti, vedení diskuse a porad, sebepoznání a stres, time management a osobní rozvoj, plánování osobního rozvoje, práce s podřízenými
 • jiná témata dle aktuální potřeby

Efekt pro firmu:

 • zásadní pro vertikální i horizontální komunikaci a podnikovou kulturu
 • komplexní a jednotné vzdělání vrcholového managementu je podmínkou podpory a příprav k prosazování změn v nižších patrech řízení

Kurzy ve firmách

Rozsah kurzů je možno přizpůsobit
dle požadavků klienta.

 
© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.