Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Aktuality

OTEVŘENÝ KURZ - Asertivita a zvládání stresu - VM

Asertivita a zvládání stresu

Kurz je určen pro ty, kterým jde o praktický nácvik asertivního jednání v pracovních a osobních vztazích a o lepší zvládání stresu. Na kurzu najdete řadu poznatků a inspirací ke zvládání stresu a k rozpoznání různých komunikačních způsobů mezilidského jednání.

Proč na tento kurz přijít:

 • Seznámíte se s principy a zásadami asertivní komunikace ve smyslu pozitivního myšlení a zdravého sebeprosazení.
 • Názorně vám budou předvedeny komunikační techniky, umožňující zvládat obtížné situace v pracovním i soukromém životě
 • Procvičíte si klíčové dovednosti asertivity
 • Dozvíte se, jak lépe zvládnout prožívání stresu a předcházet jeho negativním důsledkům na pracovní výkonnost a zdraví
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

Obsah kurzu: 

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Proč si nerozumíme a těžko se nám s některými lidmi komunikuje
 • Asertivní jednání ve vztazích - principy a pravidla
 • Asertivní práva a jejich význam
 • Proč se lidé chovají pasivně, agresivně a někdy i manipulativně
 • Hry v komunikaci - ukázky komunikace názorně předvedou lektoři
 • Asertivní techniky a využití v praxi

2. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak umět druhému říci, že se mi něco nelíbí
 • Využití asertivity na pracovišti => praktické nácviky – řešení konkrétních situací přímo z pracoviště, zpětná vazba od lektorů
 • Jak na nás působí stres – kdy je stres zdravý a kdy škodlivý
 • Jaký jsem stresový typ a co s tím můžu dělat
 • Jak si poradit s lidmi, kteří nám způsobují stres
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

Metody: praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu 

Termín: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Místo konání: Školící servis – areál DEZA, Masarykova 753,  Valašské  Meziříčí

Cena: 4 900,- Kč

Poznámka: Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Stravování: Součástí kurzu je drobné občerstvení

Kontakt: Školící servis, Dana Lašáková , tel. 571 694 860, Mo: +420 608 469 470,  

mail: info@skoliciservis.cz , web: http://www.skoliciservis.cz/manazerske-kurzy

 

OTEVŘENÝ KURZ - Zvládání konfliktů - VM

Kurz: Zvládání konfliktů

Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí poradit se sebou i s ostatními v konfliktních a problémových situacích.

Proč na tento kurz přijít

 • Získáte pozitivní pohled na konflikty a naučíte se přistupovat ke konfliktům tvořivě a pružně.
 • Pochopíte, jak je důležité vědomě konfliktům předcházet a jak mít k jejich řešení konstruktivní přístup.
 • Seznámíte se  s doporučeními, jak efektivně ovlivňovat druhé v obtížných situacích.
 • Kurz je veden jako „zážitkový", nebudete se nudit.

Obsah kurzu:

1. den: 8.00 až 15.00 hod.

 • Jak zvládnout konflikty
 • Styly a přístupy k řešení konfliktů
 • Vliv emocí na konflikty
 • Lidé způsobující demotivaci, konflikty a stres
 • Charakteristika typů konfliktních povah (typologie)

 2. den: 8.00 až 15.00 hod. 

 • Jak reagovat na konfliktní lidi a konfliktní situace
 • Konflikty v extrému - mobbing, bossing, staffing
 • Modelové konfliktní situace a jejich řešení
 • Sebepoznání
 • Diskuse a konzultace

Metody: praktická cvičení, testy, příklady, inspirace, hraní rolí, videoukázky, diskuse, individuální a skupinová práce, sebereflexe, zpětné vazby od lektorů

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu

Poznámka:Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Organizační údaje:

Cena kurzu: 4900,- Kč +21% DPH

Termín kurzu: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Místo konání: Školící servis, Masarykova 753, Valašské Meziříčí, areál firmy DEZA, 

Kontakt a přihláškyDana Lašáková, Školící servis, Masarykova 753, Valašské Meziříčí

Telefon: 571 694 860, mob. 608 469 470 E-mail: info@skoliciservis.cz 

Web: www.skoliciservis.czWeb lektoři: www.cizner.cz

Stravování: Součástí kurzu je drobné občerstvení. Možnost zajištění oběda v areálu firmy DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 

 

OTEVŘENÝ KURZ - Praktické prezentační dovednosti - VM NOVÉ

Praktické prezentační dovednosti

Kurz je určen pracovníkům ve firmách všech úrovní, kteří potřebují umět vystupovat a mluvit před větším počtem lidí. Dále také těm, kteří potřebují něco vysvětlit nebo přednést (například 2 až 5 lidem).

Co Vám kurz přinese?

Pomůže zlepšit vaši schopnost přesvědčivě vystupovat a předávat myšlenky. V kurzu nejde o "formování" osobnosti, ale o rozvíjení předností – osobitosti a tvořivosti každého účastníka. Tento kurz pomáhá vytvořit základy těm, kteří chtějí být motivátory, inspirátory a leadery pro druhé, s využitím své osobnostní přirozenosti.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

1. den: Principy a praxe prezentace

 • Verbální a neverbální složka vystupování
 • Prvky a etapy prezentace, upozornění na analýzu publika
 • Zvládání nervozity a překonávání trémy
 • Prezentace a zpětná vazba – vystoupení všech účastníků do odpoledne druhého dne
 • Jak zaujmout posluchače a udržet si jejich pozornost

2 den: Hledání přiměřené formy prezentace

 • analýza prezentačních dovedností účastníků tréninku – silné/slabé stránky – naučit se sám sebe pozorovat a posoudit se při prezentaci
 • praktická upozornění na aspekty verbální a neverbální komunikace (hlas, mimika, pohyby těla), chyby při prezentaci, vstup, první dojem, oční kontakt, dynamika, hlas
 • komunikace ovlivněná velikostí a uspořádáním prostoru – práce s prostorem
 • působení na emoce (komunikační styl, prezentační pomůcky, osobité příklady, aj.)
 • diskuse a konzultace

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu 

Termín: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Místo konání: Školící servis – areál DEZA, Masarykova 753,  Valašské  Meziříčí

Cena: 4 900,- Kč

Poznámka: Tento kurz je možné využít i jako firemní kurz individuálně přizpůsobený požadavkům zadavatele.

Kontakt: Školící servis, Dana Lašáková , tel. 571 694 860, Mo: +420 608 469 470,  

mail: info@skoliciservis.cz , web: http://www.skoliciservis.cz/manazerske-kurzy

© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.