Úvod   •   Zkušenosti a kvalifikace   •   Kurzy ve firmách   •   Otevřené kurzy   •   Fotogalerie   •   Reference   •   Kontakt   •   Aktuality

Aktuality

OTEVŘENÝ KURZ - Praktické prezentační dovednosti

Praktické prezentační dovednosti

Kurz je určen pracovníkům ve firmách všech úrovní, kteří potřebují umět vystupovat a mluvit před větším počtem lidí. Dále také těm, kteří potřebují něco vysvětlit nebo přednést (například 2 až 5 lidem).

Co Vám kurz přinese?

Pomůže zlepšit vaši schopnost přesvědčivě vystupovat a předávat myšlenky. V kurzu nejde o "formování" osobnosti, ale o rozvíjení předností – osobitosti a tvořivosti každého účastníka. Tento kurz pomáhá vytvořit základy těm, kteří chtějí být motivátory, inspirátory a leadery pro druhé, s využitím své osobnostní přirozenosti.

Délka kurzu: 2 dny

Obsah kurzu:

1. den: Principy a praxe prezentace

  • Verbální a neverbální složka vystupování
  • Prvky a etapy prezentace, upozornění na analýzu publika
  • Zvládání nervozity a překonávání trémy
  • Prezentace a zpětná vazba – vystoupení všech účastníků do odpoledne druhého dne
  • Jak zaujmout posluchače a udržet si jejich pozornost

2 den: Hledání přiměřené formy prezentace

  • analýza prezentačních dovedností účastníků tréninku – silné/slabé stránky – naučit se sám sebe pozorovat a posoudit se při prezentaci
  • praktická upozornění na aspekty verbální a neverbální komunikace (hlas, mimika, pohyby těla), chyby při prezentaci, vstup, první dojem, oční kontakt, dynamika, hlas
  • komunikace ovlivněná velikostí a uspořádáním prostoru – práce s prostorem
  • působení na emoce (komunikační styl, prezentační pomůcky, osobité příklady, aj.)
  • diskuse a konzultace

 Termín kurzu: Termín kurzu není zatím stanoven. Zašlete prosím nezávaznou přihlášku, o termínu Vás budeme informovat.

Cena: 6 600,- Kč bez DPH

Osvědčení: Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti na kurzu

Místo konání: ČSJ, Novotného lávka 200/5, Praha 1

Bližší informace: Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231, kvapilova@csq.cz

http://www.csq.cz/kurzy/prakticke-prezentacni-dovednosti/

 

© Cizner Consulting 2002 - 2013
Kopírování obsahu tohoto webu či jeho části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Ing. Petra Ciznera, Ph.D. zakázáno.